Menu

Martina Beránková
Vztahy mě baví...  A Vás?

SOULAD SE SEBOU A JAK HO DOSÁHNOUT
Zpět

SOULAD SE SEBOU A JAK HO DOSÁHNOUT

Člověk je multidimenzionální bytost. Většinu času se však lidé natolik ztotožňují se svými myšlenkami, že si svoji velikost neuvědomují. Naše mysl, naše tělo a naše emoce jsou pouhou částí naší existence. Tuto část jsme schopni si uvědomovat, protože má fyzický, uchopitelný charakter.

Vytvořit soulad se svojí myslí se nám však nedaří. Snažíme se o to, přemýšlíme, jak věčně nespokojenou mysl uchlácholit, ale komu z vás se to skutečně daří? Přestože dosáhnete cílů, které jste si na rovině mysli vytýčili, jak dlouho vám vydrží spokojenost, radost a klid? Přijde prchavý okamžik uspokojení z dosaženého úspěchu a v zápětí vás egoistická mysl opět žene dál.

Mysl má tendence neustále kontrolovat a porovnávat současný okamžik s minulostí a plánovat budoucnost, není schopná spočinutí a uvolnění. Není schopná sama sebe uklidnit. Vždycky najde důvod k nespokojenosti, k obavám, ke kritice. Je to velmi užitečný nástroj, pokud jsme jeho pánem. Pokud se s ní ztotožňujeme a dáváme jí tím nad svým životem moc, stane se naším tyranem.

Pánem své mysli se můžete stát v okamžiku, kdy se dostanete do souladu s tou částí vaší existence, která mysl mnohonásobně přesahuje. Je jí vaše podstata. To, co vás oživuje. To, co sice odchází při smrti fyzického těla, ale ve skutečnosti nikdy neumírá. Tato věčná část vás, kterou nelze uchopit a popsat. Můžeme ji nazývat Životem, Bytím, Existencí, Vyšším já, Bohem, Vědomím.

Není podstatné, jakou jí dáme nálepku. Dokud nezažijete spojení s touto vaší podstatou a neprocítíte její velikost a klid, zůstane jakékoli pojmenování pouze na rovině  myšlenkových úvah.

Pokud se vám podaří v sobě tuto svoji podstatu objevit a spojit se s ní, zažijete SOULAD.

Je to soulad s Bytím. Je to zážitek sebe sama v celé velikosti a síle. A z tohoto bodu souladu se pak vaše mysl stává dokonalým nástrojem. Odsud tvoříte to, co opravdu chcete. V tomto bodě nejsou obavy a strach. Není tam to, co lidé nazývají smrtí. Tady je život věčný. Smrt je pouze rozpadem fyzické formy, ne koncem života. Lidé se rodí a umírají – Život však přesto pokračuje dál.

Dostat se do souladu není složité. Vyžaduje to však vaši absolutní pozornost, kterou věnujete tomu, co se vám děje právě teď. Nenecháte se unést na křídlech mysli, která vysvětluje a přehodnocuje a v dobrém úmyslu neustále radí. Musíte věnovat pozornost svým hlubokým primárním pocitům (ne hněvu, který je většinu času překrývá) a být s nimi ve spojení, aniž byste je jakkoli hodnotili nebo se je snažili měnit. Zpočátku to může jít ztuha, můžete se ztrácet, ale při troše tréninku se budete zlepšovat a váš život se uklidní a dostane hlubší smysl. Smysl, který mysl, byť se snaží do roztrhání těla, nemůže nikdy objevit.

Pokud chcete ve svém životě dosáhnout větší míry souladu a stojíte o podporu, volejte 777 297 380.

One thought on “SOULAD SE SEBOU A JAK HO DOSÁHNOUT

Napsat komentář

Články a zajímavosti

Další články