Menu

Martina Beránková
Vztahy mě baví...  A Vás?

ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI
Zpět

ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI

Jednoduchá definice zákona přitažlivosti: NA CO MYSLÍTE, TO PŘITAHUJETE DO SVÉHO ŽIVOTA. O čem dnes přemýšlíte, to budete v nějaké formě zítra prožívat. O tomto principu se dnes mnoho hovoří a píše. I když víte a jste ochotni přijmout to, že zákon přitažlivosti existuje a že přitahujete to, na co myslíte, ještě to neznamená, že ho umíte využívat k vytváření takového života, jaký si přejete prožívat. Pokud byste to uměli, asi by už tento článek nepřitáhl vaši pozornost.

Chcete-li prožívat život v radosti, je třeba nejen rozumem porozumět zákonu přitažlivosti, ale mít zážitek vnitřního souladu se svým záměrem.

 

Přestože je celý princip ve skutečnosti jednoduchý, není snadné ho uvést do praxe.

Programy v naší mysli, které se tvořily a posilovaly tisíce let, mají hluboké kořeny. Předávaly se po celé generace z prarodičů na rodiče, z rodičů na děti, z dětí na vnoučata. A naše mysl, která je neustále aktivní, automaticky funguje podle těchto programů, které nepřinášely do životů našich předků radost a štěstí a mnohdy nepřinášejí do života radost a štěstí ani nám.

Změna starých neproduktivních programů vyžaduje osvojení si nových postojů a dovedností. Neproduktivní programy nejlépe odhalíte v situacích, které ve vás vyvolávají hněv a vnitřní odpor. Pokud umíte v těchto situacích s odporem pracovat, soulad a dosahování cílů budou záhy následovat.

 

Všechno, co se projevuje ve vašem životě, jste do něj přitáhli. BEZ VÝJIMKY!

Pokud se dostanete do nepříjemné situace, budete tvrdit, že tu jste si jistě do života nepřitáhli. Nikdo si přece do života nepřitahuje věci, situace a lidi, které nechce.

Samozřejmě, že jste si tyto situace nepřitáhli do života vědomě. Ale to, že se ve vašem životě projevily, svědčí o tom, že vaše myšlenky, které jsou velmi často nevědomé, vyvolaly takové vibrace, jejichž výsledkem je nežádoucí situace. Naše mysl se totiž většinu času bez kontroly ubírá svými vlastními v blízké i dávné historii naprogramovanými cestami.

Avšak nikdo jiný, kromě vás, nemá moc nad vašimi myšlenkami a nad pocity, které vaše myšlenky vyvolávají. Nikdo jiný, kromě vás, nemá moc nad vaším životem.

Pokud na něco myslíte dostatečně dlouho a dostatečně často, vyvolá to ve vás pocity, které postupně narůstají, až se nakonec to, na co myslíte, projeví jako hmatatelná skutečnost.

Pokud chcete pomoci s přeprogramováním vašich neproduktivních programů a s naplněním  vašich cílů a tužeb, volejte 777 297 380.

Články a zajímavosti

Další články